Polityka prywatności

Sabai Sabai Masaż Tajski s.c

Adres:
Ul. Chudoby 20
62-200 Gniezno

NIP: 7842536897
Regon: 526186380
Telefon: 601961206
E-mail: sabaisabai.gniezno@gmail.com


1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Sabai Sabai Masaż Tajski s.c, świadczonych za pośrednictwem strony internetowej.

2. Administrator Danych Osobowych

2.1. Administratorem danych osobowych jest Sabai Sabai Masaż Tajski s.c z siedzibą w Gnieźnie, ul. Chudoby 20, NIP 7842536897, REGON 526186380.

3. Zakres i cel zbierania danych

3.1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w celu:

 • świadczenia usług masażu,
 • kontaktu z Użytkownikami,
 • realizacji zamówień,
 • przesyłania informacji handlowych (jeśli użytkownik wyraził na to zgodę).

3.2. Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • inne dane przekazane dobrowolnie przez Użytkowników.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

4.1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, a także w przypadkach, gdy przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

5. Prawa Użytkowników

5.1. Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5.2. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych poprzez e-mail: sabaisabai.gniezno@gmail.com.

6. Udostępnianie danych osobowych

6.1. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom ścigania i sądom.

7. Środki ochrony danych osobowych

7.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

8. Pliki cookies

8.1. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego jej działania oraz dla celów statystycznych.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany będą publikowane na stronie internetowej i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności RODO.


Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sabaisabai.gniezno@gmail.com.

Wykwalifikowane terapeutki

z Tajlandii

Tajskie ceremonie

dla par

Oryginalne produkty

prosto z Tajlandii